Kalendarz wydarzeń

loader

Do końca wakacji pozostało:

(start: 29.06.2013)

Stawiamy na bezpieczeństwo!

Certyfikat Strona Przyjazna Dzieciom CERTYFIKAT bezpiecznego Internetu ArcaVir

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Artykuły

W związku z dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów przyszłych klas II, III i VI w ramach programu „Wyprawka szkolna” na rok 2014/15, istnieje możliwość złożenia  wniosku u  pedagoga szkolnego lub w sekretariacie (do pobrania w szkole lub na szkolnej stronie internetowej).

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego, kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie  (ustawa o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku przekroczenia  kryterium, pomoc może być przyznana w sytuacjach  szczególnych zgodnie z art.7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (min. sieroctwo, ciężka choroba, alkoholizm, przemoc w rodzinie, zdarzenia losowe, itp.) na podstawie stosownego uzasadnienia dołączonego do wniosku.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego objęto także uczniów: 
• słabo widzących, 
• niesłyszących, 
• słabo słyszących, 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym (sala 113).

Informacje szczegółowe – www.bip.men.gov.pl

Wniosek do pobrania >>tutaj<<.

W maju i w czerwcu, w plebiscycie prowadzonym na łamach „Dziennika Bałtyckiego” i w serwisach www.dziennikbaltycki.pl oraz www.naszemiasto.pl, głosami Czytelników, zostaną wybrani Nauczyciele Pomorza 2014 w trzech kategoriach - klasy I-III, IV-VI i gimnazjum. Czytelnicy głosują też na Szkołę Podstawową i Gimnazjum Pomorza. Doceniony zostanie także wkład rodziców w funkcjonowanie pomorskich szkół. W głosowaniu zostanie przyznana nagroda dla Rady Rodziców Pomorza 2014.

Plebiscyt trwa. Głosowanie w etapie powiatowym trwa do 6 czerwca!!! Prosimy o głosy!
Wysyłamy smsa na nr 72355 o konkretnej (podanej poniżej) treści, aby zagłosować na:
Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie - treść smsa --> szkola.37
p. Jolantę Kubiak - treść smsa --> nap.37
p. Zofia Cieślakowska - treść smsa --> nap. 38
p. Danutę Chodorowską - treść smsa --> nap.41.
Rada Rodziców przy SP6 - treść smsa --> rar.26

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą oddać w plebiscycie swój głos!

Aktualne wyniki głosowania:
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3446037,nauczyciel-pomorza-2014-aktualne-wyniki-glosowania,7,id,t,sa.html

http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3446043,rada-rodzicow-pomorza-2014-aktualne-wyniki-glosowania,7,id,t,sa.html

http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3446039,szkola-podstawowa-pomorza-2014-aktualne-wyniki-glosowania,7,id,t,sa.html

Prezentacje, które przedstawiane były w SP6 podczas VI Międzynarodowego Kongresu Pedagogów Pracujących na Rzecz Integracji - Kreatywni w szkole-Kreatywni w życiu.

Prelegenci:

Kreatywne formy integracji w systemach zagranicznych:

Wywiady:

Flażolety, czyli fleciki polskie mają pomóc młodym ludziom w nauce historii.  Podczas kwidzyńskiego VI Międzynarodowego Kongresu Pedagogów Pracujących na rzecz Integracji, Dorota Dziamska w Fundacji Edukacji dla Bezpieczeństwa promuje przyszłoroczny projekt "Fleciki polskie i tarabany". Projekt realizowany będzie wspólnie z Jednostką Specjalną Grom, a także z amerykańskimi żołnierzami, którzy w Stanach Zjednoczonych również prowadzą zajęcia muzyczne z dziećmi.

Pedagog specjalny, Monika Gołubiew-Konieczna z Gdańska uważa, że integracja dzieci sprawnych z niepełnosprawnymi jest bardzo ważna i uwrażliwia młodych ludzi. Podczas kwidzyńskiego kongresu nauczyciele z całej Polski dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności. Brali też udział w specjalnych warsztatach.

Kolorowo, międzynarodowo i kreatywnie - kongresowi towarzyszyły Międzynarodowe Warsztaty Kulturowe. O swoich krajach opowiadali goście z Chin, Indii, Brazylii i Kanady.
Zagraniczni studenci przyjechali do Kwidzyna w ramach pracy w międzynarodowej organizacji AIESEC. Podczas zajęć dzieci z kwidzyńskiej "Szóstki" poznawały nie tylko język angielski, ale także kulturę i tańce narodowe z różnych stron świata.

MTS Kwidzyn, Basket Kwidzyn, Rodło Kwidzyn oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie ogłaszają nabór dzieci z rocznika 2005 do klasy III usportowionej o profilu siatkówka dziewcząt i koszykówka chłopców i równolegle do klasy o profilu lekkoatletycznym i pływackim oraz nabór dzieci z rocznika2004 do klasy IV sportowej o profilu siatkówka dziewcząt i koszykówka chłopców na rok szkolny 2014/2015

Rodziców zainteresowanych nauką dzieci w tych klasach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły: 55 2793444 w terminie do 10 czerwca 2014r.

Wymagania:

 • Podanie o przyjęcie dziecka do klasy usportowionej/sportowej należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie, ul. Grunwaldzka 54
 • Zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
 • Dziecko nie musi umieć pływać. Wystarczą chęci i predyspozycje psychomotoryczne.
 • Udział w zajęciach naborowych, pozytywne zaliczenie zadań kontrolnych (w terminie ustalonym z rodzicami).
 • Zapoznanie się z regulaminem i programem klasy sportowej, zasadami funkcjonowania i wynikającymi obowiązkami, pisemna akceptacja obydwojga rodziców/prawnych opiekunów.

Informacje dodatkowe:

 • Do klasy usportowionej i sportowej przyjmowane są również dzieci mieszkające poza obwodem SP6.
 • W Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie od 12 lat funkcjonują klasy sportowe o profilu: siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców.
 • Zajęcia sportowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę (trenerów danych dyscyplin sportowych) na obiektach szkolnych i KCSiR (hala sportowa przy szkole - ul. Żeromskiego, pływalnia - ul. Wiejska lub ul. Słowackiego) i.
 • Uczniowie w klasie usportowionej mają zwiększoną ilość godzin wychowania fizycznego do 6 godzin tygodniowo, a w klasach sportowych do 10 godzin, w tym pływanie.
 • Uczniowie klas sportowych startują w licznych zawodach szkolnych i klubowych, miejskich i okręgowych oraz w mistrzostwach Polski.
 • Wszystkie zajęcia sportowe są ujmowane w planie zajęć dydaktycznych danej klasy (planie lekcji).

Ze sportowymi pozdrowieniami

Dyrektor Szkoły

19 maja odbyły się kolejne warsztaty dziennikarskie Junior Media w Gdańsku. Wzięło w nich udział blisko 300 uczniów i nauczycieli z pomorskich szkół i redakcji gazetek szkolnych.

Młodzi twórcy gazetek spotkali się w gdańskim Multikinie z redaktorami Dziennika Bałtyckiego. Warsztaty rozpoczęła swoim wystąpieniem Kamila Kubik, redaktorka Dziennika Bałtyckiego. Dzięki niej młodzi dziennikarze posłuchali o historii gazety, o tym jak kiedyś tworzono prasę i jak wyglądała gazeta, aby później porównać je z dzisiejszych technikami pracy dziennikarskiej.

Wolontariusze Fundacji Orange zgodnie z zapowiedzią przenieśli młodych uczestników warsztatów w świat internetu. Nasi reporterzy obejrzeli aż dziewięć krótkich filmików animowanych, każdy z cenną puentą. Przykładowo o tym, że nie można być "paplą", która do sieci wrzuca zdjęcia domu, mieszkania, rzeczy, które posiada - bo to może ułatwić sprawę chociażby złodziejom. O tym, że jeśli ktoś czuje się nękany SMS-ami, dręczony telefonami, nie powinien milczeć i przeżywać wszystkiego w samotności, tylko szczerze rozmawiać z rodzicami. Także o tym, że "cudowne" rady, od których się roi w internecie, nie muszą być skuteczne, i by nie korzystać z nich bez refleksji. I że nie we wszystko, co w sieci znajdziemy, powinniśmy wierzyć - bo informacje zawsze trzeba sprawdzać. - Jeśli nie ma takiej potrzeby, nie podawajcie swoich danych, adresu, nie piszcie, ile macie lat - z tych wszystkich informacji ktoś może skorzystać - przypominali Adam Otta i Mariusz Ryplewicz z Fundacji Orange. Pamiętajcie, internet też "pamięta" wszystko, co choćby raz się tam znalazło. 

Następnie uczestnicy warsztatów wysłuchali również wykładu o historii kina, o braciach Lumiére, wynalazcach kinematografu, o powstaniu pierwszego w historii filmu niemego, pierwszego dźwiękowego i o tych współczesnych wersjach 5D, których bez specjalnych okularów oglądać się nie da. Wszystko podczas Akademii Filmowej Multikina. Prowadząca przypomniała też, że zawsze warto przeczytać książkę, a później obejrzeć film. Nasze wyobrażenia konfrontujemy wówczas z prawdą kina. I jakże często jesteśmy zdumieni. 

Na zakończenie juniorzy zapewnili, że już wiedzą, jak pisać tekst - najważniejsze jest zawsze na początku! 

Nasza redakcja mogła wziąć udział w warsztatach w nagrodę za aktywną pracę na platformie.

Szóstka z Plusem

źródło: www.juniormedia.pl

Copyright © 2010-2012 www.sp6.kwidzyn.pl
All Rights Reserved
y